หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-13 13:39:25

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วม
Download