หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการจิตอาสา “แบ่งรักปันน้ำใจ” ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
โครงการจิตอาสา “แบ่งรักปันน้ำใจ” ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา โดย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-12 16:01:08

โครงการจิตอาสา “แบ่งรักปันน้ำใจ” ปี 2563 ณ โรงเรียนวัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง โดย คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2563
Download