หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ภาพบรรยากาศของการเข้าค่ายวันที่สอง “โครงการบำรุงและพัฒนาไอที ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา”
ภาพบรรยากาศของการเข้าค่ายวันที่สอง “โครงการบำรุงและพัฒนาไอที ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-21 14:45:32

ภาพบรรยากาศของการเข้าค่ายวันที่สอง “โครงการบำรุงและพัฒนาไอที ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา” จัดโดย สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ชมรมคอมพิวเตอร์ชาววังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดคูบัว จังหวัด ราชบุรี น้องๆจิตอาสา ช่วยพัฒนาโรงเรียน และปรับปรุงคอมพิวเตอร์Download