หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-17 15:19:56

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา จัดโครงการโครงการจิตอาสาฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 54 คน โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างและปลูกสำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อีกทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกปะการังให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย


ขอบคุณรูปภาพจาก FB ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์
https://www.facebook.com/151276498255138/


Download