หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)
แขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 (ThaiStar Packaging Awards 2020)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-18 11:42:28

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 14.00 น. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมงานแถลงข่าวและสัมมนาแนวทางการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563  (ThaiStar Packaging Awards 2020) จัดโดย กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยมี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ณ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thai-IDC) พระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ

กิจกรรม ThaiStar Packaging Awards 2020 ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 43 โดยในปีนี้เป็นการประกวดภายใต้แนวคิด บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging) ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เปิดโอกาสให้นักออกแบบทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพเพื่อร่วมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 255,000 บาท และพร้อมเป็นตัวแทนไปประกวดในระดับนานาชาติ ทั้งในระดับภูมิภาคเอเชีย (Asia Star) และระดับโลก (World Star) ต่อไปDownload