หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมหารือการติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 และทบทวนแผนการ ปรับลดงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมหารือการติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 และทบทวนแผนการ ปรับลดงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-20 13:47:54

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือการติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาสที่ 1 และทบทวนแผนการปรับลดงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download