หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบแจกันดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-25 11:45:56

ผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งเป็นผู้แทนคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะฯ เข้ามอบแจกันดอกไม้และอวยพรแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download