หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้ไปนิเทศติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ที่ออกไปฝึกงานตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ
อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้ไปนิเทศติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ที่ออกไปฝึกงานตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-04-30 10:15:26

21 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาฯ ได้ไปนิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา ที่ออกไปฝึกงานตามหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และบริษัท ภูเก็ต อินโนเวทีฟ เดเวลลอปเม้นท์
Download