หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-02-28 13:38:46

26 ก.พ. 2563 อาจารย์ ดร.รวิ อุตตมธนินทร์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นางสาววริษา กองไชย นางสาวศิริลักษณ์ คงศรี และนางสาวชนิสรา ใจชอบ นำเสนอผลงานโปสเตอร์ เรื่อง "ต้นแบบเครื่องอ่านชนิดเม็ดยาแบบอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์" ในการประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


Download