หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา เผยผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ไม่พบติดเชื้อ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา เผยผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ไม่พบติดเชื้อ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-04-30 10:14:21

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทา เผยผลตรวจผู้ต้องสงสัยติดโควิด-19 ไม่พบติดเชื้อ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า ตามที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 เมื่อบ่ายวันที่ 12 มีนาคม 2563 และได้ส่งผู้ต้องสงสัยเข้ารับการควบคุมและตรวจหาเชื้อโดยเร่งด่วนไปแล้วนั้น ในเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้รับทราบ ข่าวดี โดย ผลการตรวจผู้ต้องสงสัย สรุปว่า ไม่พบเชื้อ COVID-19  

อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้ทราบถึงความเสี่ยงดังกล่าว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ประสานกับมหาวิทยาลัย ในการทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรทุกท่าน และขอขอบคุณการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย และความร่วมมือที่ดีเยี่ยมจากบุคลากร นักศึกษาทุกคน โดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะเปิดการเรียนการสอนเป็นปกติ ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 หรือหากมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงจากนี้ทางคณะจะแจ้งให้ทราบโดยด่วน

นอกจากนี้คณบดียังได้กล่าวอวยพรให้นักศึกษา และบุคลากรของคณะทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง และหลีกเลี่ยงการไปยังสถานที่ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าวDownload