หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-03-19 14:22:52

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสวนสุนันทาสั่ง Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัส

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สั่งการคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในห้องเรียน ห้องประชุม ห้องพักอาจารย์ ห้องปฏิบัติการต่างๆ และจัดให้มีจุดบริการตรวจคัดกรอง พร้อมติดตั้งเจลล้างมือ บริเวณจุดต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้มารับบริการทุกท่าน อีกด้วย

Download