หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ อบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-03-19 11:39:24

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณอาคาร 42,43,47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ วิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้จากสถานีดับเพลิงสามเสน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อเตรียมรับมือกับอุบัติเหตุที่จะเหตุขึ้นในอนาคต และให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ประสบการณ์จากเหตุการณ์จำลองหากเจอสถานการณ์จริง อีกทั้งเป็นการทบทวนแผนการอพยพหนีไฟ และขั้นตอนการอพยพหนีไฟออกจากอาคารได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยผลการฝึกซ้อมได้รับความร่วมมือและประสบผลสำเร็จด้วยดีDownload