หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัส ครั้งที่ 2
Big Cleaning พ่นฆ่าเชื้อไวรัส ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-04-30 10:18:07

วันที่ 18 มีนาคม 2563 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคซ้ำอีกครั้ง ภายในห้องพักอาจารย์ อาคาร 47 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download