หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี’63
พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี’63

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-07-29 12:41:51

พิธีไหว้ครูคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี’63

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยอาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่นักศึกษาที่มีความประพฤติดี ซึ่งเป็นรางวัลจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายทินกร สุขสัจจี นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับรางวัล

ขอบคุณภาพข่าวจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา /นางสาวรัณวรัชญ์ บุญถึก

Download