หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ประชุมหารือคณะดำเนินงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563
ประชุมหารือคณะดำเนินงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-26 12:06:26

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดประชุมหารือคณะดำเนินงานสโมสรนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ เพี่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมา รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งต่อไป
Download