หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสเข้ารับ เข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสเข้ารับ เข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-08-26 15:53:52

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 อาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ในโอกาสเข้ารับเข็มครุฑทองคำเชิดชูเกียรติ พร้อมเกียรติบัตร “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2562

Download