หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-08 12:14:46

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสองท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ดังนี้

1. อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

2. อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวัฒิโรจน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ อนุสาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมืองDownload