หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารได้จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร ทรัพยากรอาคารที่ 5 และการศึกษาดูงานอาคารหน่วยงาน MOU โดยได้จัดขึ้น ณ โครงการ T77 แสนสิริ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารได้จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหาร ทรัพยากรอาคารที่ 5 และการศึกษาดูงานอาคารหน่วยงาน MOU โดยได้จัดขึ้น ณ โครงการ T77 แสนสิริ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-14 16:22:09

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารได้จัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารทรัพยากรอาคารที่ 5 และการศึกษาดูงานอาคารหน่วยงาน MOU โดยได้จัดขึ้น ณ โครงการ T77 แสนสิริ ภายใต้แนวคิด New DNA เพื่อสร้าง young FM ที่มีคุณภาพ


Download