หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดโครงการ ThaiStar Packaging Awards 2020
นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงาน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดโครงการ ThaiStar Packaging Awards 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-14 16:51:40

นักศึกษาแขนงวิชาการออกแบบสิ่งพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมประกวดโครงการ ThaiStar Packaging Awards 2020
การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563 หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Packaging)” ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai - idc) ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ


อาจารย์ผู้ควบคุม: อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ
อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก
อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทร์ผลิน

ขอบคุณภาพจาก: อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ

Download