หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเกม Capture The Flag
นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเกม Capture The Flag

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-17 10:07:34

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเกม Capture The Flag โดยใช้ทักษะและศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ในรูปแบบ Attack Simulation

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยดีป้า (Depa) จับมือสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยสร้างขุนพลด้านเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

Download