หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเกม ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ แบบวิถีใหม่ (teleconference)
นักศึกษาเข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเกม ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ แบบวิถีใหม่ (teleconference)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-09-21 11:42:40

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์ สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาได้เข้าร่วมงานสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบเกมระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ แบบวิถีใหม่ (teleconference) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพในการเรียนการสอนด้านการออกแบบและทรัพย์สินทางปัญญา ในมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวDownload