หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-05 12:16:41

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน และอาจารย์ธรรมรักษ์ ศรีมารุต ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงานที่ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


Download