หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-21 10:03:23

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แด่ นางสาวตวงพร เซอร์ประยูร ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง “หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม”
Download