หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ทีมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมแผนการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ตามนโยบายของ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ
ทีมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมแผนการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ตามนโยบายของ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-05 12:15:45

28 กันยายน 2563 ทีมประชาสัมพันธ์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดประชุมแผนการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ ประจำปี 2563 เพื่อเตรียมรับนักศึกษาใหม่ ตามนโยบายของ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ

Download