หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT"
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-05 12:57:58

28/09/2563 นายฑีฆายุ สมานมิตร และนางสาวนูรไอณี ดือราโอะ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ช่วยอาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ หัวหน้าแขนงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เก็บผลงานวิจัยเรื่อง "3D Packaging Analysis and Design Practice System based on IoT" ณ ห้อง 4223 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload