หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-22 10:27:13

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดสอบความก้าวหน้าโครงงานของนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมDownload