หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-28 15:30:09

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมแสดงความยินดี ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา ลูกรักษ์ ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download