หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > น้องปี 2 BFM13 หัดออกแบบเขียนแบบสำนักงานยุคใหม่ ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบเขียนแบบ Window Visio
น้องปี 2 BFM13 หัดออกแบบเขียนแบบสำนักงานยุคใหม่ ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบเขียนแบบ Window Visio

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-29 11:28:58

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร พี่สินธร BFM11 สอนน้องปี 2 BFM13 หัดออกแบบเขียนแบบสำนักงานยุคใหม่ ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบเขียนแบบ Window Visio บูรณาการรายวิชาการบริหารพื้นที่และ AutoCad ณ ห้อง 4221 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา