หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-11 14:24:24

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ ปีที่ 6 ให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชาที่เปิดสอน และแนวทางในการศึกษาต่อในเชิงลึกจากอาจารย์และรุ่นพี่ที่กำลังศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวDownload