หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-11 14:57:38

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดประชุมผู้บริหารของคณะฯ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องรับรอง Living Space By SBDS อาคาร 42 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมDownload