หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการสัมมนาผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "การออกแบบระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค สำหรับชีวิตวิถีใหม่"
โครงการสัมมนาผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "การออกแบบระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค สำหรับชีวิตวิถีใหม่"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-16 09:20:50

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์  คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เชิญ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และอาจารย์ณรงค์ ณรงค์รัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหาร และผู้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ "การออกแบบระบบสายสัญญาณ และอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค สำหรับชีวิตวิถีใหม่" ในระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรม วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อช่วยแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เน็ตเวิร์คที่ใช้อยู่หรือเตรียมการเพื่อปรับปรุงระบบดิจิทัลภายในองค์กร ให้พร้อมรองรับการทำงานในชีวิตวิถีใหม่  ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่ต้องการให้นำไปปรับใช้เพื่อช่วยให้ "องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนสู่โลกของเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างแท้จริง"
Download