หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบสื่อโฆษณาและหนังสือภาพประกอบ ทั้งหมด 4 ท่าน
แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบสื่อโฆษณาและหนังสือภาพประกอบ ทั้งหมด 4 ท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-12 15:49:07

แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบสื่อโฆษณาและหนังสือภาพประกอบ ทั้งหมด 4 ท่าน

Design Thesis Exhibition นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ ของเหล่านักศึกษาจากสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download