หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-11-23 10:45:43

แอบแซ่บ Abzab : Thesis Exhibition พบกับผลงานของชาวแอบแซ่บ โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทั้งหมด 2 ท่าน

Design Thesis Exhibition นิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ปริญญานิพนธ์ ของเหล่านักศึกษาจากสาขาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download