หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-10-16 10:09:57

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้ง 3 ท่าน ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นDownload