หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา จัดอบรมการทำวารสารในรูปแบบ ThaiJo 2.0 ตามเกณฑ์ของ TCI
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา จัดอบรมการทำวารสารในรูปแบบ ThaiJo 2.0 ตามเกณฑ์ของ TCI

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-03 18:05:55

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สวนสุนันทา จัดอบรมการทำวารสารในรูปแบบ ThaiJo 2.0 ตามเกณฑ์ของ TCI

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการจัดฝึกอบรมการจัดทำวารสารในรูปแบบ ThaiJo 2.0 ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ ชั้น 5 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากคุณชาตรี วงษ์แก้ว ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญระบบวารสาร ThaiJo 2.0 เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมใช้ระบบวารสารอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพวารสารให้ได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น


Download