หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ UNEP
หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ UNEP

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-03 18:15:38

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ ตัวแทนผศ.ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเชิงนิเวศ โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ UNEP ร่วมกับสมาคมสิ่งแวดล้อมไทย ภายใต้แผนงาน SWITCH -Asia เพื่อแลกเปลี่ยนกลุ่มเครือข่าย Value chain : Eco-design ในประเทศเอเชีย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนหน่วยงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ และประเด็นกรอบแนวคิดและการจัดลำดับความสำคัญ ของการดำเนินงานด้านการออกแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตลอด Value chainในประเทศไทย เพื่อยื่นแนวทางข้อเสนอต่อการพัฒนาเครือข่ายการออกแบบเชิงนิเวศในภูมิภาคเอเชียในอนาคต ในการประชุมแลกเปลี่ยน ในโอกาสนี้อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ ได้นำเสนอการเข้าถึงวัสดุ eco-design ระหว่างภาคการศึกษากับเอกชนและนโยบายรัฐ ตลอดจนวิธีการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างสรรค์สินค้าภายใต้ข้อกำกับด้านการออกแบบเชิงนิเวศ  ความเป็นไปได้ในการยกระดับสินค้าและบรรจุภัณฑ์ไม่เป็นขยะ


 

Download