หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา “การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา “การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-04 18:06:20

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จัดโครงการสัมมนา “การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา “การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ซึ่งโครงการสัมมนาวิชาชีพการบริหารทรัพยากรอาคาร เป็นโครงการที่จำลองขึ้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวิชา BFM 4521 สัมมนาวิชาชีพในการบริหารทรัพยากรอาคาร ได้ดำเนินการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ณ ห้องประชุม 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4  และคณะอาจารย์ สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกทักษะในเรื่องการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคารแบบฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณปรัชญา เปรียบจันทึก ผู้จัดการอาคารจาก สิงห์ คอมเพล็กซ์ ในเครือบริษัท สิงห์ เอท เตท จำกัด (มหาชน)

Download