หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2563
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-07 17:56:53

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายบริการการศึกษา และ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์นฤมล ชมโฉม บรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับพัฒนาบุคลิกภาพพิชิตนายจ้าง” และวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด โดยคุณทฤฆชนม์ สิริทวีชัย บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การสมัครงาน การเขียน Resumeให้โดนใจนายจ้าง” ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Download