หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทุนการศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปี 2563
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปี 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-07 18:05:42

ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์พรร เจริญบูรณโณภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนการศึกษา "มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์" ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพัน เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2564 ทุนละ 20,000 บาท

Download