หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > การนำเสนอผลงาน Final Project วิชาการออกแบบ ภาพประกอบ ในหัวข้อ การออกแบบภาพประกอบเกม
การนำเสนอผลงาน Final Project วิชาการออกแบบ ภาพประกอบ ในหัวข้อ การออกแบบภาพประกอบเกม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-07 18:13:32

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยนายวีรชน วันแอเลาะ และนายพิเชษฐ พานิช นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับเชิญจาก ผศ.สุภัทรา ลูกรักษ์ อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมเป็น Mentor ให้กับการนำเสนอผลงาน Final Project วิชาการออกแบบภาพประกอบ ในหัวข้อ การออกแบบภาพประกอบเกม


Download