หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-14 10:44:12

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กำหนดจัดโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มีความสนใจด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดอบรม  หลักสูตร Microsoft Office (Microsoft Word, Excel) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยวิทยากรอาจารย์สุขสิทธิ์ พิสิฐสิริกุล และ อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ สารนอก

Download