หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565
ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-15 15:46:46

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โดย ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับคณาจารย์ที่สนใจเสนอขอรับทุนวิจัยดังกล่าว ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Download