หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > การแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ทีมชนะเลิศเกม RoV ได้แก่ ทีม "ยิ้มเเน่ถ้าเเม่ไม่ว่า"
การแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ทีมชนะเลิศเกม RoV ได้แก่ ทีม "ยิ้มเเน่ถ้าเเม่ไม่ว่า"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-15 17:40:30

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 การแข่งขัน SSRU eSports Championship 2020 ได้ผู้ชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทีมชนะเลิศเกม RoV ได้แก่ ทีม "ยิ้มเเน่ถ้าเเม่ไม่ว่า"

ซึ่งสมาชิกทีม ประกอบด้วย

1. นาย อรรถพล อำลอย

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. นาย ฌัฐนนท์ แจ้งสิทธาเวช

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. นาย อนาวิน วงค์คง

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. นาย จุรินทร์ หวังวิศวาวิทย์

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. นาย ลัทธวิทย์ ธิเนตร

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้ จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน eSports ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload