หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 2020 หัวข้อ Next-Generation Passive Optical Network
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 2020 หัวข้อ Next-Generation Passive Optical Network

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-15 17:52:08

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการสัมมนาสำหรับวิศวกรคอมพิวเตอร์ 2020 หัวข้อ Next-Generation Passive Optical Network บรรยายโดย ผศ.ดร.สมมาตร แสงเงิน ได้รับเกียรติจาก ผศ.อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ห้อง 4711 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload