หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-15 18:20:07

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการคอมพิวเตอร์จิตอาสาบูรณาการร่วมกับศิลปวัฒนธรรม โดยมีอาจารย์ขวัญเรือน รัศมี เป็นหัวหน้าโครงการฯ อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิดอาสา เช่น ซ่อมคอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรม ออกแบบและวางระบบเครือข่าย ทาสี ทำความสะอาดโรงเรียนฯ ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง จังหวัดราชบุรี
Download