หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp)
ภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2020-12-16 18:03:34

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ภาพบรรยากาศวันแรกของโครงการอบรมเสริมทักษะพื้นฐานแก่เยาวชน ได้แก่ หลักสูตรค่ายหุ่นยนต์ (Robot Camp) และหลักสูตรค่ายออกแบบ (Design Camp) จัดโดยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Download