หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > วันที่สองของการจัดกิจกรรม OpenHouse2020 ของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่สองของการจัดกิจกรรม OpenHouse2020 ของ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-01-31 22:01:10

8 ธันวาคม 2563 ภาพบรรยากาศ วันที่สองของการจัดกิจกรรม OpenHouse2020 ของ #สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ณ ลานหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download