หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แสดงศักยภาพให้ประจักษ์ด้วยโครงงานนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แสดงศักยภาพให้ประจักษ์ด้วยโครงงานนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-01 21:37:09

เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 2563 ที่ผ่านมา ในงาน SSRU Open House 2020 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า แสดงศักยภาพให้ประจักษ์ด้วยโครงงานนักศึกษา เน้นการประยุกต์ IoT กับพลังงานทดแทน งานบ้าน สวน โรงงาน เช่น เรือเก็บขยะพลังงานแสงอาทิตย์ ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านและแสงอาทิตย์ เครื่องเตือนภัยน้ำท่วมระยะไกล เครื่องชง-ขายน้ำหวาน ระบบสาธิตการควบคุมอัตโนมัติด้วย PLC และการประยุกต์การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อขนถ่ายอาหารสัตว์ที่ร่วมมือกับฟาร์มไก่อินทรีย์แห่งหนึ่งในราชบุรี เราพร้อมรับใช้สังคม ยินดีต้อนรับลูกหลานที่จะมาเรียนกับเรา

Download