หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-03 11:12:06

เมื่อวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ นำโดย ผศ.ดร.ปรีชญา ครูเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการรวมศิลป์สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาชุมชนซึ่งมีนักศึกษาในสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 27 คน ณ โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีทักษะทางอาชีพทางศิลป์สร้างสรรค์ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิตที่มากขึ้น และเพื่อตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต

Download