หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์
อาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2021-02-08 12:25:35

สำหรับงานการแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ของประเทศไทยเรานั้น มีอาจารย์ ดร.สหภพ กลีบลำเจียก หรืออาจารย์ตั้มของพวกเราชาว IDP เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการเทคนิคการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ สาขาออกแบบโปสเตอร์ ณ กรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยงานนี้เปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ สร้างการยอมรับของสังคม และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานให้คนพิการต่อไป


Download